Vàng Nguyên Liệu

ECN Options nhận mua, bán vàng nguyên vật liệu các loại. Giá mua, bán vàng Nguyên liệu được niêm yết trên hệ thống phần mềm MT5 do ECN Options cung cấp.

Quy trình thực hiện:

  • Đăng ký tài khoản giao dịch (tài khoản web) với ECN Options tại http://www.ecnvn.com
  • Từ tài khoản web, khách hàng tự tạo các tài khoản giao dịch vàng nguyên liệu tại phần mềm MT5.
  • Khách hàng thực hiện đặt mua, bán với ECN Options thông qua phần mềm MT5 bằng máy tính hoặc điện thoại.
  • ECN Options giao nhận vàng nguyên liệu tại địa điểm khách hàng đăng ký.

Các quy định giao dịch với ECN Options được công bố và tự động cập nhật khi có sự thay đổi tại tài khoản web của khách hàng.